Representanten zijn degenen/datgene die/dat tijdens een opstelling alle elementen van de vraag of het probleem van de vraag inbrenger ‘uitbeelden’. Zij kunnen in principe alles vertolken; van personen, gevoelens en specifieke situaties tot landen, ziektes, bedrijven en lichaamsdelen. Omdat alles in de wereld bestaat uit informatie en energie, is het mogelijk deze informatie en energie te vertolken wanneer je daarvoor open staat. Een representant kan een mens zijn, maar de energie kan ook door objecten worden weerspiegeld.

Het is fascinerend om te merken dat representanten vanzelf toegang krijgen tot dit veld, de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degenen die zij representeren, ondanks dat zij de vraagsteller en zijn situatie vaak niet kennen. Het lijkt erop dat er bij een representant iets in hem of haar zelf aangeraakt wordt wat te maken heeft met de representanten plek die zij vervullen in een opstelling.

Als in een familieopstelling een moeder bijvoorbeeld een gekwetste moeder is, raakt dit vaak ook iets in de representant wat resoneert met het beeld ‘gekwetste moeder’. Dit terwijl de opstelling over een vraag gaat van iemand anders. Zo’n fenomeen heeft meestal te maken met het systeem van herkomst van de representant zelf. Bij een loopbaanopstelling zou bijvoorbeeld een dominante baas opgesteld worden en dominantie ook een thema blijken te zijn in het leven van degene die deze baas representeert. Dit soort ervaringen kunnen bij zowel vraagsteller als representant een diepe indruk achterlaten.

Terug naar de begrippenlijst Systemisch Werken