De illusie van controle

Als professional denk je vaak dat je je werk onder controle houdt. Dat je sommige veranderingen kan negeren en zelf aan het stuur zit van je werk. Niets is minder waar. Je werkomgeving bestaat uit heel veel verschillende variabelen die onmogelijk allemaal onder controle te krijgen zijn. Visualiseer je werkomgeving eens als een grote hoeveelheid…

Loopbaanopstellingen

Zakelijk systemisch werken is ontstaan vanuit de familieopstellingen-methodiek. Hellinger begon met experimenteren met zakelijke opstellingen, in samenwerking met Gunthard Weber in 1998. Ze noemden deze vorm van opstellingen ‘organisatie opstellingen’. Opvolgers van Hellinger en Weber, zoals ikzelf, zijn daarna gaan onderzoeken of er niet meer krachtenvelden bestaan dan alleen het familieveld. Hieruit zijn o.a. relatieopstellingen,…

Het rugzakmodel van je persoonlijkheid

We dragen allemaal een rugzak vol levenservaring mee, met wat we hebben meegemaakt in het verleden. Als je met iemand communiceert gaat deze rugzak van je persoonlijkheid gewoon mee. Hierin zitten namelijk ook je (voor)oordelen, meningen, ideeën, patronen, associaties, pijnen, verlangens, wensen en eisen. Wat er bovenin je rugzak zit, dat is niet van tevoren…

Het AQAL Model van Ken Wilber, toets je kwadranten

Het AQAL (All Quadrants All Levels) model van Ken Wilber beschrijft vier kwadranten in relatie tot jouw bedoeling. Jouw bezieling in je werk. Het Individu/Binnenkant (IK) kwadrant. Dit kwadrant heeft betrekking op de interne aspecten van de persoon zoals het zelfbeeld en kernwaarden. Deze waarden zijn niet meetbaar maar kunnen op basis van gesprekken en…

Mijn manier van werken, met de flow piramide

Tijdens loopbaancoaching trajecten werk ik met verschillende assen van de flow piramide om jouw traject het beste te ondersteunen. Ik werk met concrete doelstellingen als het profiel van iemand helder is, en deze piramide vlakken in zicht zijn. Ik zie nog te vaak, ook in loopbaancoaching, dat we iemand als een vis de berg op…

Loopbaan Monitor

Bijlage B: Loopbaanmonitor gebaseerd op de tien sleutels uit mijn boek: ‘Boost je loopbaan: vliegwiel voor groei’ Hieronder stel ik een aantal monitorende vragen. Periodieke beantwoording hiervan kan je een blijvende boost geven om je loopbaan te kantelen naar wat jij wilt bereiken.   Als je erkent hoe je situatie nu is, kun en wil…

De vooronderstellingen van NLP

Veel mensen die ik tegen ben gekomen op het pad naar succesvol Wendbaar werken hebben hun reis naar binnen verdiept en zijn anders naar de wereld gaan kijken, door kennis te nemen van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)1. De vooronderstellingen van NLP zijn een goede inspiratiebron om te doorleven in samenwerking met de tien sleutels: Het…