Systemisch werken is een onderdeel van systeemdenken. Systeemdenken gaat ervanuit dat het geheel groter en krachtiger is dan de onderdelen waar het uit bestaat. De verbindingen tussen de onderdelen voegen waarde toe. Systeemdenken is gestoeld op natuurlijke wetmatigheden.

Een kudde antilopen is bijvoorbeeld sterker dan een loslopende antilope want een roofdier zal altijd de loslopende antilope pakken. Een antilope in de kudde is dus beschermd. Verbinding houden met de kudde, voegt waarde toe. Zo is het ook bij mensen. Samen staan we sterker dan alleen. Systeemdenken benadrukt het belang van het systeem waarin individuen een plek hebben, en de verbinding tussen de individuen waarde toevoegt.

Terug naar de begrippenlijst Systemisch Werken